Tidstabell for Johanniterordenen

 

 

Tidstabell for Johanniterordenen.

Ca. år 1048
Begynte driften av sykehuset i det gamle herberget som kjøpmenn fra Amalphi hadde latt oppføre på tomten hvor det gamle sykehuset Keiser Charlemagne i sin tid (807) hadde latt bygge.
1113 Opprettet som Hospitals- og Ridderorden ved pavelig dekret utstedt av Pave PASCALL II, datoen var den 15. februar.
1291 Etter slaget om Acre, som var siste forsvarsskanse mot den muslimske hærføreren SALADIN, måtte de kristne flykte fra det Hellige land.
1291 – 1298 Opphold på Cyprus.
1298 – 1522 Etablert på Rhodos, som de ervervet fra en italiensk sjørøver med navn Vignolo di Vignoli, han var visstnok fra Genova. 

Etter uttalige angrep og beleiringer gjennom mange år fra tyrkiske armeer, måtte de til slutt gi tapt for SULEIMAN II, og forlate Rhodos

1522 – 1530 Uten fast tilholdssted.
1530 – 1798 Fikk Johanniterne Malta og Gozo med tilliggende øyer i len av 

Kong Karl V av Sicilien, mot å holde Tripoli i Nord-Afrika fritt for sjørøvere, – holde det vestlige Middelhav fritt for islamsk innflytelse, og at han, Karl V, årlig skulle ha en jaktfalk. Denne er senere alltid omtalt som malteserfalken.

1798 Overfalt og fordrevet fra Malta av keiser Napoleon og den franske flåten på dennes reise mot Egypt.
1798 – 1917 Anerkjent og etablert i Moskva med både orthodosk og protestantisk avdeling med tzar Paul I, som stormester. Kvinner ble godkjent opptatt i Ordenen.
1917 Fordrevet fra Moskva under Oktober-revolusjonen.
1928 Re-etablert i Paris, med avgreninger spredd over store deler av Europa og USA/Canada.
1987 Norske Johannitere etablerer et Priorat i Oslo.
2006 Påbegynt arbeidet med å forene de mange forskjellige og globalt spredte grupperinger av Johanniterordenen.
2008 Prioratet St. Hans i Danmark og Prioratet St. Hallvard i Norge 

danner den Skandinaviske Johanniterorden og går inn under

”Order of Saint John of Jerusalem – Knight Hospitaller”, og kommer derved med i denne ordensgrens verdenomspennende organisasjon.