Latvia/Litauen

Ordenen leverer hjelp og tjenester til barnehjemmet «Skagali» og «Rezeknes 2. viduskola» i tillegg til at enslige mødre mottar materiell støtte.

Ordenens representant forestår selv utdeling av julegaver til barna og det arrangeres sommerleirer for barna, begge steder.

Det forestås også et matprosjekt for skolebarna i helgene hvor disse ellers ikke får mat.