Johannitertradisjonens Kronologi

Johannitertradisjons kronologi

Ca. år 1048           Begynte driften av sykehuset i det gamle herberget som kjøpmenn fra Amalphi hadde latt oppføre på tomten hvor det gamle sykehuset Keiser Charlemagne i sin tid (807) hadde latt bygge.

1113                          Opprettet som Hospitals- og Ridderorden ved pavelig dekret utstedt av Pave PASCALL II, datoen var den 15. februar.

1291                         Etter slaget om Acre, som var siste forsvarsskanse mot den muslimske hærføreren SALADIN, måtte de kristne flykte fra det Hellige land.

1291 – 1298           Opphold på Cyprus.

1298 – 1522           Etablert på Rhodos, som de ervervet fra en italiensk sjørøver med navn Vignolo di Vignoli, han var visstnok fra Genova.

Etter uttalige angrep og beleiringer gjennom mange år fra tyrkiske armeer, måtte de til slutt gi tapt for SULEIMAN II, og forlate Rhodos

1522 – 1530          Uten fast tilholdssted.

1530 – 1798           Fikk Johanniterne Malta og Gozo med tilliggende øyer i len av Kong Karl V av Sicilia, mot å holde Tripoli i Nord-Afrika fritt for sjørøvere, – holde det vestlige Middelhav fritt for islamsk innflytelse, og at han, Karl V, årlig skulle ha en jaktfalk. Denne er senere alltid omtalt som malteserfalken.

1798                         Overfalt og fordrevet fra Malta av keiser Napoleon og den franske flåten på dennes reise mot Egypt.

1798 – 1917           Anerkjent og etablert i Moskva med både orthodosk og protestantisk avdeling med tzar Paul I, som stormester. Kvinner ble godkjent opptatt i Ordenen.

 

***