FELLES NORDISK JULEMØTE I SANDEFJORD

Lørdag den 29. november 2014 ble det avholdt et særdeles innholdsrikt felles
nordisk julemøte i Sandefjord.

Det startet med et rituelt gjennomført valgmøte på nye priorer både i Sct.
Hallvard og Sct. Hans. Som ny prior i The Priory of Norway, Sct. Hallvard,
ble Ridder Kommandør Bjørn-Harald Sørensen enstemmig valgt, og som ny prior
i The Priory of Denmark, Sct Hans, ble Dame Kommandør Kathrine Kjergaard
enstemmig valgt. Valgmøtet ble ledet av H.E. Bailiff Dan Vegard Hansen.

Kirkeseremonien, som fant sted i den katolske kirken med ridderbroder Fader
Claes Tande som prelat og ridderbroder Finn Henry Olsen som organist,
inneholdt rituell innsettelse av de nyvalgte priorer, innsettelse av den
nyutnevnte storprior, Ridder Kommandør Poul Heile Pedersen. To nye
kommendatorer, Jarle Christiansen i Sct. Ragnvald og Runar Gustavsen i Vest
Viken ble også innsatt i sine embeter.

Banketten, som var tradisjonell norsk julemat, ble holdt på Hotel Atlantic
som ligger tvers over gaten fra kirken.

DSC_0081 DSC_0080 DSC_0078 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0074 DSC_0073 DSC_0071 DSC_0070 DSC_0068 DSC_0065 DSC_0064 DSC_0063 DSC_0062 DSC_0060 DSC_0059 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056 DSC_0055 DSC_0054 DSC_0053 DSC_0052 DSC_0051 DSC_0050 DSC_0044 DSC_0041 DSC_0040 DSC_0039 DSC_0038 DSC_0037 DSC_0036 DSC_0035 DSC_0033 DSC_0031 DSC_0030 DSC_0028 DSC_0027 DSC_0026 DSC_0025 DSC_0024 DSC_0023 DSC_0021 DSC_0020 DSC_0019 DSC_0018 DSC_0017 DSC_0016 DSC_0015 DSC_0014 DSC_0013 DSC_0011 DSC_0009 DSC_0008 DSC_0007 DSC_0005 DSC_0004 DSC_0002 DSC_0001