Det norske priorhjørnet

TOP-OF-MAIL

 

Det norske Priorhjørne

 

Det er noe jeg har tenkt på lenge, også lenge før jeg ble valgt til prior, og som jeg på denne måten ønsker å dele med dere.

 

Det er spørsmålene:

 

  1. Hvorfor er jeg med i denne ordenen?
  2. Hva vil jeg egentlig med mitt ordensliv?
  3. Hvordan kan jeg gjøre mitt for å oppnå dette?

 

Det er tre vanskelige spørsmål som det ikke er så lett å svare på, og jeg ber dere selv tenke gjennom disse og prøve å finne ut hvordan vi kan leve opp til vår Ordens devise Pro fide, pro utilitate hominum – For troen til menneskenes beste.

 

Vi burde alle delta på flest mulig møter i Prioratet og Kommanderiene, slik at vi får et nærmere kjennskap til vår Orden og litt «påfyll» fra Prelat og våre instruksjoner eller belæringer. Vi må være med og virkelig føle at vi er tilknyttet en orden og mener noe med det vi står for.

 

Videre må vi alltid huske at vi er medlemmer av en økumenisk, kristen orden som står for sine idealer og driver humanitært arbeide.

 

Med ridderbroderlig hilsen

 

Bjørn-Harald Sørensen, KCSJ

Bjorn-Harald-Sorensen